Skrytá síla vody

Výstava je jedinečnou kolekcí více než 20 unikátních fotografií krystalů vody, které se mění v důsledku přímého působení okolních vlivů.

výstava
MASARU EMOTO: SKRYTÁ SÍLA VODY
22. – 25. 5. a 25.7. – 31. 9. 2009
Výstaviště v Praze Holešovicích, Novoměstská radnice v Praze
počet návštěvníků: 12 000

Dr. Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii vodního krystalu, který reagoval na lidské podněty. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc. Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v souvislosti s různými tématy, jako je „kvalita vody”, „dopad negativních a pozitivních slov na vodu”, „vliv hudby, obrázků, písmen nebo textů” nebo „síla různých druhů modlitby”. Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo motlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu. Díky fotografii krystalu se hypotéza, že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala viditelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou vodní krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.