Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Paramhans svámí Mahéšvaránanda propojil starodávnou jógovou tradici se svými bohatými zkušenostmi a výsledky bádání moderní vědy. Vytvořil tak integrální systém cvičení nazvaný Jóga v denním životě, který se z Evropy rozšířil do všech částí světa.

přednáška
PARAMHANS SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA: Jóga v denním životě
18. 3. 2007
Průmyslový palác, Praha
počet návštěvníků: 800

Hlavními body Svámídžího učení jsou:

  • tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví,
  • úcta k životu,
  • tolerance ke všem náboženstvím, kulturám a národům,
  • světový mír,
  • ochrana lidských práv a hodnot,
  • ochrana životního prostředí.

Naplňováním těchto základních principů života se člověk duchovně rozvíjí a získává seberealizaci a realizaci Boha.

Pražská přednáška se konala u příležitosti 35 let výuky jógy v Čechách. Za tu dobu se systém Jóga v denním živote stal nejčastěji praktikovaným jógovým systémem v Čechách – jen v Praze jej týdně cvičí pres 2500 lidí. Hlavním tématem přednášky byla Anahata čakra – srdeční energetické centrum a jeho vztah k vnitřnímu míru a k toleranci.