Minulost lékařství a léčitelství

Exponáty ze čtyřiadvaceti institucí z celé republiky představily poznatky o vývoji diagnostických metod a léčebných postupů a také procesy střetávání, ovlivňování a vzájemného prolínání teorie i praxe lékařů a léčitelů od středověku do začátku 20. století.

výstava
MINULOST LÉKAŘSTVÍ A LÉČITELSTVÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZKU
28. 11. 2009 – 7. 2. 2010
Novoměstská radnice v Praze
počet návštěvníků: 12 000

První část výstavy tvořily historické lékařské nástroje, zejména chirurgické – např. amputační, trepanační nástroje, přístroje k pouštění žilou, dále šlapací zubní vrtačka, nástroje na trhání zubů – kovářské i lékařské, skleněné teploměry a stříkačky, atd., zastoupeny budou také nástroje používané zvěrolékaři. Dalšími exponáty jsou předměty používané k lidovému léčení – např. hromový kámen, bezoár, formy na obětiny, polykací obrázky, škapulíře, ochranné amulety, talismany, agnůstky, obrázky patronů nemocí, votivní obrazy, obrázky patronů nemocí, atd.

Významnou část výstavy tvořily herbáře a lékařské knihy – např. ručně psaný Herbář pro dobytek z roku 1862, Knížka zvěrolékařská, Katovská knížka z Bobrovice, Proroctví a rady proti nemocem, Domácí lékař aneb Kniha o šetření zdraví, zvláště pro lid venkovský z roku 1833, Domácí rádce, Seznam předmětů pro zdravotnictví a domácnost firmy Hajšl z roku 1897, Zápisky porodní báby z let 1850-62. Nejvýznamnějšími exponáty pak jsou herbáře P.O. Mathiola a J. Černého.

Vystaveny byly i další dokumenty a archiválie – například kramářské tisky, protimorová nařízení z roku 1713, guberniální nařízení o ochraně proti neštovicím z r. 1800, očkovací vysvědčení z r. 1821, podkovářská kniha mistrovská a zápisy o léčení koní s poznámkami, atd.