Felicius

Open Minds Event & Marketing Agency

Česká Konference

15. – 17. 11. 2013
Kutná Hora

Česká KonferencePodzimní program ČK znovu přináší různá témata, jež se dotýkají každého člověka, včetně poznávání a uvědomování si širších souvislostí lidského života. Můžeme se společně těšit na nové přednášející - prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.; doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.; Mgr. Karla Janečka, MBA; PhD., Ing. Miloslava Hlavsu; Jiřího Jabůrka; Květu P. Lauterbachovou; Mgr. Jiřho Turka; doc. Ing. Pavla Beneše, CSc.; Mgr. Janu Šilerovou a mnozí další, kteří nám představí další pohledy na ekonomiku, politiku, družstevnictví, vzdělávání, důstojné podnikání, potraviny, ale též důležité téma o vodě. Představí se vám nové projekty, jako je např. projekt svépomoci HEARTH.net, či projekt RADHLAS o významu slovních pojmů a mnohé další. Nebudou chybět ani hlubší témata o důležitých hodnotách člověka.

V této podzimní části V. ročníku ČK se mnohem více budeme věnovat družstevnictví v jeho pravé formě a důležitému tématu školství a vzdělávání včetně alternativních škol. Společně s tím nás čekají dvě panelové diskuse na tato témata.

Již tradičně nebudou chybět kulturní vystoupení a úplnou novinkou této konference jsou dvě filmové premiéry, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s o.p.s. GLOPOLIS a festivalem dokumentárních filmů „ZEMĚ NA TALÍŘI“ ALIMEMTERRE.

Více informací na www.ceska-konference.cz