Felicius

Open Minds Event & Marketing Agency

 

We specialize in events and marketing in the field of Open Minds. We organize lectures, seminars, workshops, fairs, scientific conferences, cultural and community events.

More
 

We offer complex advertising and marketing services, we organize events – turnkey. We offer high quality production services, glazed with creativity and field experience.

More
 

The biggest Central European festival focused on health, latest trends in healthy lifestyle, recent findings in BIO and ECO, and novelties in personal and spiritual development.

More
 

Specialized portal for distribution of tickets in the field of Open Minds. We offer a complete solution to ticket sales.

Vstupenkov.cz – your way to knowledge…

More
News

Dr. Ruediger Dahlke zavítá na podzim do Prahy a Bratislavy

Dr. Dahlke je známým autorem knih celostní psychosomatiky, působící od roku 1979 jako lékař a psychoterapeut. Mimo to absolvoval vzdělání v přírodním lékařství a věnoval se během studia také homeopatii.  Proslavil se především jako autor titulů “Nemoc jako cesta”,  “Nemoc jako symbol”, “Nemoc jako řeč duše”, “Agrese jako šance”, “Zákony osudu – pravidla hry pro život” nebo “Princip stínu – smíření s naší temnou stránkou”.

Cílem jeho aktivit je podporovat pacienta na cestě k převzetí odpovědnosti za svůj život, sebepoznání a udržení si či znovuzískání zdraví. Jeho knihy oslovily v německy mluvících zemích miliony lidí a přispěly k vytvoření rostoucího povědomí o psychosomatických souvislostech a celostní medicíně. Dílo Rüdigera Dahlkeho bylo přeloženo do 24 jazyků, přičemž čeština zaujímá druhou příčku v počtu přeložených titulů.

17. a 18. září 2015 můžete navštívit jednu z jeho přednášek v Praze a Bratislavě nebo 19. září 2015 celodenní seminář  v Praze.

PROGRAM 2015
čtvrtek 17. září 2015 – přednáškový večer, PRAHA
pátek 18. září 2015 – přednáškový večer, BRATISLAVA
sobota 19. září 2015 – celodenní seminář, PRAHA

Více informací na www.dahlke.cz.

Dr. Dahlke

_________________________________

Biosummit 2015

2. – 3. září 2015
Ministerstvo zemědělství, Praha

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii

Biosummit je mezinárodní konferencí, na které se setkávají k diskusi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských zájmových organizací s vědeckými pracovníky a zástupci médií.

Hlavní témata:
Jak přispívá ekozemědělství k ochraně půdy?
Bio není luxus, Bio je šance, Bio je normální 

Hlavním tématem Biosummitu 2015 bude půda, která je základem lidské výživy s důrazem na to, že ekologické zemědělství přináší praktické a udržitelné řešení pro mnoho problémů spojených s degradací půdy, ve druhé části konference proběhne diskuse s mottem „BIO není luxus“ s představením několika úspěšných projektů z běžného života. Na Biosummitu budou představeny české i zahraniční projekty ekozemědělství se zaměřením „pro lidi a pro půdu“, které jsou úspěšné v praxi.

Více informací na www.biosummit.eu

_________________________________

SPECIÁLNÍ DÁREK PRO VÁS: 1 rok zdarma do NEWSWIRE.FM

Internetová televize obsahující mnoho filmů, rozhovorů a show, které Vás inspirují.

Deepak Chopra a Festival Evolution vám přináší roční přístup zdarma na web NEWSWIRE.FM. Připojte se k digitální síti plné pořadů, filmů a kurzů pro inspiraci, vzdělání a informovanost. Najdete tu spoustu témat a od vědy a poznání přes zdravý životní styl a wellness až po kreativitu a představivost. Užijte si tento dárek od nás! Klikněte zde pro aktivaci: www.newswire.fm/evolution

newswire.fm